Huisregels

Iedereen is van harte welkom bij Op De T Festival. Om het voor iedereen gezellig en verantwoord te houden, geldt een aantal regels:

 • Volg aanwijzingen van het Op De T- en veiligheidspersoneel op.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18, er kan om legitimatie worden gevraagd.
 • Wapens, gevaarlijke voorwerpen en spuitbussen zijn niet toegestaan op het festivalterrein en worden in beslag genomen.
 • Het is verboden alcoholische dranken, glaswerk en blikjes mee te nemen op het festivalterrein.
 • Handel in, en gebruik van, soft- en harddrugs, is ten strengste verboden.
 • Ongewenst seksueel gedrag wordt op geen enkele manier getolereerd.
 • Op elke vorm van agressief of discriminerend gedrag volgt een ontzegging.
 • De organisatie van Op De T Festival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte spullen of enig (lichamelijk) letsel dat op of nabij het festivalterrein wordt aangedaan.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en te samplen op en nabij het festivalterrein.
 • Crowdsurfen is verboden.
 • Houdt rekening met elkaar en met onze buren! Overlast in de omgeving van Op De T wordt niet toegestaan.
 • Wanneer wij denken dat er sprake is van een teveel aan alcoholinname, kan de toegang tot de afterparty ontzegd worden.

Bij overtreding van deze regels kan je de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden. In geval van twijfel of discussie heeft de festivalorganisatie altijd gelijk. Van overtredingen en misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.